އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެންނާ ކޯސްޓްގާޑުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެތެރެއިން ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދައިފި! އެންމެންގެ ޙާލުވެސް ރަނގަޅު

ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެންނާ ކޯސްޓްގާޑުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގެތެރެއިން ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދައިފި! އެންމެންގެ ޙާލުވެސް ރަނގަޅު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފް އެއަރ ކޯރގެ ޢަސްކަރީ ޔޫއޭވީ އާއި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން އެމްއެންޑީއެފުން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުން އެދޯނި ހޯދައިފިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ. 

މިދޯނި ފެނިފައިވަނީ މ. ރަތްމަންދޫގެ 23 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން އިންޖީން ހުއްޓިފަައިވަނިކޮށްކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. 

ގެންލިގެން ހޯދަމުންދިޔަދޯންޏަކީ މ. މަޑުއްވަރިން ފުރައިގެން 3 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ "ފަރިހި 2" ނަމަކަށްކިޔާ ދޯންޏެކެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު