އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮންމެ ފަރުޟްނަމާދަކަށްފަހު އާޔަތުލްކުރިސި ކިޔެވުން- ސުވަރުގެ ލިބިގަނެވެން އޮތް ފަސޭހަ މަގެއް! އިން ޝާ ﷲ

ކޮންމެ ފަރުޟްނަމާދަކަށްފަހު އާޔަތުލްކުރިސި ކިޔެވުން- ސުވަރުގެ ލިބިގަނެވެން އޮތް ފަސޭހަ މަގެއް! އިން ޝާ ﷲ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 3 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު އާޔަތުލް ކުރުސި ކިޔުމަށް ބާރުއެޅުއްވެވިއެވެ. 

އުމާމާ رضي الله عنه ވިދާޅުވިއެވެ. ﷲ ގެ ރަސޫލާ صلى الله عليه وسلم ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. 

»مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ« النسائي فيالسنن الكبرى ” (9848)

މާނައީ: "ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއްގެ ފަހުގައި ކުރުސި ކިޔައިފި މީހާ ދަންނައެވެ. މަރުވުން މެނުވީ އެހެން އެއްޗެއް އޭނާ ސުވަރުގެ ވަނުން މަނާނުކުރެއެވެ." 

މާނައީ ކޮންމެ ފަރުޟް ނަމާދަކަށްފަހު އާޔަތުލްކުރުސި ކިޔަވާ މީހާ ސުވަރުގެ ވައްދަވާނެކަމެވެ. އެމީޙާއަށް ސުވަރުގެ ލިބުމަށް ދަތިކަމެއް ނުވާނެ ކަމެވެ. އިން ޝާ ﷲ  

މިއީ ގިނަ ބައަކު ކުރަމުންގެންދާ ޢަމަލެކެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބައަކު ފަރުވާކުޑަކޮށްލައި އަވަސްއަވަހަށް މިސްކިތުން ފައިބަންވެގެން ނުކޮށް ދޫކޮށްލައެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރާށެވެ. ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދަކަށްފަހުގައިވެސް ޛިކުރްތަސްބީޙް ކިޔައިނުމުން އާޔަތުލްކުރުސި ކިޔަވާށެވެ! އަދި ނަމާދުގެ ފަހުސުންނަތްވެސް ކޮށްލައިގެން ފައިބާށެވެ!  

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

 

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް