އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮމަންވެލްތުގައި އަލުން ބައިވެރިވާން ރަސްމީކޮށް ރައީސް ޞާލިޙު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ކޮމަންވެލްތުގައި އަލުން ބައިވެރިވާން ރަސްމީކޮށް ރައީސް ޞާލިޙު ހުށަހަޅުއްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

ރާއްޖެއިން އަލުން ކޮމަންވެލްތުގައި ބައިވެރިވާން ކެބިނެޓާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާތީ އެ ޖަމާއަތުގެ މެމްބަރަކަށް އަލުން ހަދައިދެއްވުމަށް އެދިލައްވާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

 

ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕެޓްރީޝިއާ ސްކޮޓްލެންޑް އަށް ރައީސް ޞާލިޙު ފޮނުވި ސިޓީފުޅުގައި، އެ ޖަމާއަތުގެ އުސޫލުތައް ގަބޫލުކޮށް އެކަންކަމަށް ރާއްޖެއިން އިހުތިރާމް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

 

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ރައީސްގެ ސިޓީފުޅުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ޖިންސީ ހަމަހަމަކަމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ އުސޫލުތައް ރާއްޖެއިން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވާއިރު އެކަންކަން މުހިންމު ކަމަށް ވެސް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބޭނުން ވަނީ އެހެން ގައުމުތަކާއި ވަކިވެގެން އުޅެން ނޫންކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

 

ކޮމަންވެލްތުގައި އަލުން ބައިވެރިވުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ވައުދެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ