އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މ.މުނިޔާވިލާ، އަމީނާ އާދަމް ބީ.ޕީ.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި

މ.މުނިޔާވިލާ، އަމީނާ އާދަމް ބީ.ޕީ.ޓީ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

މ.މުނިޔާވިލާ، އަމީނާ އާދަމް މީރާއަށް ބީ.ޕީ.ޓީ އަދި އެއާއިގުޅޭ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމީނާ އާދަމްގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ ބީ.ޕީ.ޓީ އާއި އެއާގުޅޭ ޖޫރިމަނާ އަދި އިންޓްރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 318,435ރ (ތިން ލައްކަ އަށާރަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ) އާއި މި ފައިސާ ދެއްކުމާ ހަމައަށް އަރަމުންދާ ޖޫރިމަނާއާއެކު، 04 (ހަތަރެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރުމަށެވެ.

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

· https://www.mira.gov.mv/legal_decisions/20190415_Judgment_Ameena%20Adam_BPT.pd

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ