އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ނަން ބަދަލުކުރަނީ!

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ނަން ބަދަލުކުރަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅީ އެ ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބަދަލުކުރަނީ ކޮންނަމަކަށް ކަމެއް ވިދާޅެއްނުވެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ނަން ބަދަލުކުރަނީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ނަން ކިލަނބު ވެފައިވާތީއެވެ.

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު