އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފިދުޔައަކީ ކިހައި ވަރެއް؟

ފިދުޔައަކީ ކިހައި ވަރެއް؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

ރޯދަ ނުހިފިގެނަ ފިދުޔަ ދޭން ޖެހޭ ހާލަތުގައި ފިދުޔައަކީ ގެއްލިފައިވާ ކޮންމެ ރޯދައަކަށް އެއް އިރު މިސްކީނަކަށް ކާން ދިނުމެވެ. ފައިސާއިން ބަލާނަމަ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ، އެކި ރަށްރަށުގައި އަދަދު ތަފާތުވާނެއެވެ. ފައިސާގެ އަދަދު ބަލަން ޖެހޭނީ އެ ރަށެއްގައި ކެއުމުގެ އަގު ހުންނަ ގޮތުން އެއް އިރު ބަނޑުފުރައި ކެވޭނެ މިންވަރަށެވެ. 

ފިދުޔަ ދިނުމަށްޓަކައި ދޭން ޖެހޭނީ އެއް އިރުގެ ކޮތެވެ. އެއް ދުވަހުގެ ކޮއްތެއް ނޫނެވެ. 

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
11%
ރަނގަޅު
5%
އޯކޭ
61%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް