އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ރިޝްވަތުގެ ސޯޅަ މައްސަލައެއް ބަލައި ނިމިއްޖެ: އެސީސީ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ރިޝްވަތުގެ ސޯޅަ މައްސަލައެއް ބަލައި ނިމިއްޖެ: އެސީސީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

މިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ރިޝްވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 16 މައްސަލައެއް ބަލައި ނިމިފައިވާކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ. 

އޭސީސީ އިން ބުނެފައިވަނީ މިމައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދައުވާ ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި އެކު ހަތަރު މައްސަލައެއްގެ ޑިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިއިންތިހާބާގުޅިގެން 22 މައްސަލައެއް އޭސީސީން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 10 މައްސަލައަކީ އޭސީސީގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބަލަން ފަށާފައިވާ މައްސަލަތަކެކެވެ. އަދި 12 މައްސަލައަކީ އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ. 

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު