އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރަން ކިޔުމަކީ ހަށިގަނޑުން އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް ހުއްދަވާ ކަމެއް ނޫން! ހުއްދަވާނީ ކައިވެނި ޢަޤްދް ކުރީމަ!: ޑރ. އިޔާޟް

ރަން ކިޔުމަކީ ހަށިގަނޑުން އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް ހުއްދަވާ ކަމެއް ނޫން! ހުއްދަވާނީ ކައިވެނި ޢަޤްދް ކުރީމަ!: ޑރ. އިޔާޟް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 4 ސިކުންތު

ކައިވެނިކުރަން އަނބިމީހާ ރަން ކިޔުމަކީ އަނބިމީހާގެ ހަށިގަނޑުން އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް، ފިރިހެން މީހާއަށް ހުއްދަވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހުއްދަވާނީ ކައިވެނި ޢަޤްދް ކުރުމުންނެވެ.

- ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް 

ޑރ. އިޔާޟް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ރަންކިޔުމުން މިހާރު އެއްފަޅި ޙަލާލުވާނެ ކަމަށް" ބައެއް ފިރިހެނުން ބުނާ ކަމަށާއި ރަންކިޔުމުން އަނބިމީހާގފެ ގައިގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އަތްލުން ފިރިހެން މީހާއަށް ހުއްދަވާނެތޯ؟ މީހަކު ކޮށްފައިވާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައެވެ. 

ޑރ. އިޔާޟްގެ ޖަވާބުން އެނގިގެންދަނީ ރަންކީ ނަމަވެސް ގައިގައި އަތްލުމުގެ ހުއްދަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުލިބޭނެ ކަމާއި އެ ހުއްދަ ލިބޭނީ ކައިވެނި ކުރުމުން ކަމެވެ. ވީމާ ފިރިހެން މީހާ ކޮންމެ އިބާރާތަކުން އެދުނު ނަމަވެސް ކައިވެނީގެ ކުރިން އަންހެން މީހާގެ ގައިގައި އަތްލުމުގެ ހުއްދަ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނެތް ކަމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
18%
ރަނގަޅު
31%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް