އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ދެމަފިރިޔަކު ޙަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަނީ

ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ދެމަފިރިޔަކު ޙަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

އއ.މޫފުށިން ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރި ދެމަފިރިޔަކު ޙަބަރެއް ނުވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 11:19 ހާއިރުކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީއެވެ. 

 

އެ ދެމަފިރިން ފޭބީ އެރަށު ފަޅުތެރެއަށް ކަމަށާއި މިހާރު އެމީހުން ހޯދުމަށް ކޯސްޓްގާޑްގެ ޑައިވަރުންގެ ޓީމެއް އެމީހުން ހޯދުމަށް އެފް، އައި، ސީ ވެލާނާ ލޯންޗުގައި މިހާރު އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

މިިއަދު އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ރާއްޖޭގެެ ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ވެސް އަންގާފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ