އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނުބައި މީހަކު އެކުވެރިއަކަށް ހަދައިފިނަމަ ތިބާގެ ކިބައިގަ ހުރި ހެޔޮކަން ނެތި ހިނގައިދާނެ! ޤިޔާމަތް ދުވަހު ހިތާމަކުރަން ޖެހިދާނެ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

ނުބައި މީހަކު އެކުވެރިއަކަށް ހަދައިފިނަމަ ތިބާގެ ކިބައިގަ ހުރި ހެޔޮކަން ނެތި ހިނގައިދާނެ! ޤިޔާމަތް ދުވަހު ހިތާމަކުރަން ޖެހިދާނެ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

"ނުބައި މީހަކު ތިބާގެ އެކުވެރިއަކަށް ނުހަދާށެވެ. ތިބާގެ ކިބައިގައި ހުރި ހެޔޮކަން ދާދި އަވަހަށް ނެތި ހިނގައިދާނެއެވެ. އެފަދަ މީހަކާ އެކުވެރިކަން ބޭއްވުނަތީ ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ހިތާމަކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ."

--ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް 

 

މިބަސްފުޅާއިއެކު ޝައިޚް ޓްވީޓްކުރައްވާފައިވާ އާޔަތް- (ވީޑިއޯ): 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް