އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

"ޞަޙީޙް މުސްލިމް"ގެ ދިހަވަނަ ފޮތް މާދަމާ ރޭ ނެރެނީ

"ޞަޙީޙް މުސްލިމް"ގެ ދިހަވަނަ ފޮތް މާދަމާ ރޭ ނެރެނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު ތަރުޖަމާކުރައްވައި ޝާއިޢުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޞަޙީޙް މުސްލިމް ސީރީޒްގެ 10 ވަނަ ފޮތް މާދަމާ ރޭ ނެރުއްވާނެއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި މާދަމާ (9 އޮކްޓޯބަރު) ރޭ 9.00 އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ފޮތުގެ ކޮޕީއެއް ހިލޭ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
10%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް