އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރަސޫލް (ޞޢވ) ކޮންމެ ފަތިސް ނަމާދެއްގެ ފަހުގައި ކިޔުއްވި ދުޢާއެއް!

ރަސޫލް (ޞޢވ) ކޮންމެ ފަތިސް ނަމާދެއްގެ ފަހުގައި ކިޔުއްވި ދުޢާއެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

"ޔާ ﷲ! ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަކާއި، ޙަލާލް ރަނގަޅު ރިޒުޤަކާއި، ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ޢަމަލެއް މިއަޅާއަށް ދެއްވެވުން އެދި އިނބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ." 

އިމާމް އަޙްމަދު ޙަދީޘް: 26602 

މިއީ ރަސޫލް (ޞޢވ) ކޮންމެ ފަތިސް ނަމާދެއްގެ ފަހުގައި ކިޔުއްވި ދުޢާއެކެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


24%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
43%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް