އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނަމާދު އެޅުމަކީ އާޚިރަތަށް ބިރެއް ނެތް، ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަށް އިސްކަން ދޭ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ! ބިރުވެތިވާށެވެ!

ނަމާދު އެޅުމަކީ އާޚިރަތަށް ބިރެއް ނެތް، ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަށް އިސްކަން ދޭ ކަމުގެ ހެއްކެކެވެ! ބިރުވެތިވާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ތިމާ ގަޑިއަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް ފަރުވާތެރިވެއެވެ! ނަމާދުކުރުން ފިޔަވައެވެ! އެފަދަ މީހުންނަކީ އާޚިރަތަށް ބިރެއް ނެތް އަދި ދުނިޔަވީ ޙަޔާތަށް އިސްކަންދޭ މީހުންނެވެ! ބިރުވެތިވާށެވެ! އެފަދަ މީހުންތެރޭގައި ނުވާށެވެ!

މިފަދަ މީހުންގެ މިސާލު ދައްކަވައި ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝަފީޢު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.:

ގަޑިއަށް ވަޒީފާއަށް ދެވެއެވެ! ގަޑިއަށް ފުރަން ދެވެއެވެ. ގަޑިއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓަށް ދެވެއެވެ.

ނަމާދު ވަޤުތުގައި ނިދައެވެ. އަދި ބުނެއެވެ. އަހަރެންނަކީ ނިދި ގަދަ މީހަކީމެވެ!

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - الأعلى 16

"އަދި ކިޔެއްހެއްޔެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަށް އިސްކަންދެނީއެވެ." (އަލްއަޢްލާ: 16)

--الشيخ محمد شافع

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


10%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
30%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް