އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އޮންލައިން ކްލިނިކްތަކެއް ހުޅުވައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އޮންލައިން ކްލިނިކްތަކެއް ހުޅުވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

އަންނަ މަހުގެ 1 އާ ހަމައަށް މާލެ ސަރަައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން، މިދުވަސްވަރު ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ގިނަ ދަތިތަކެއް ހުރުމުން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އޮންލައިން ކްލިނިކްތަކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފައިވަނީ މީގެތެރެއިން މާދަމާ 8 ކްލިނިކެއް ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ އިރު މިއިން ކޮންމެ ކްލިނިކަކުން ދުވާލަކު 10-15 ވަރަކަށް މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކްލިނިކްތަކުގެ ޚިދުމަތް ހޯމަ، ބުދަ އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9 ން މެންދުރު 1 އަށް ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ކްލިނިކާއި ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާއިރު މި ކްލިނިކްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ހެނދުނު 8:30 ން މެންދުރު 12:00 އަށެވެ.

އަދި މީގެއިތުރުން ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ބެހޭ ޑިޕާޓްމެންޓު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުުނު 10 ން މެންދުރު 12 އަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު