އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މައްޔިތުންގެ މޫނު ދެއްކުން އައިޖީއެމްއެޗުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި!

މައްޔިތުންގެ މޫނު ދެއްކުން އައިޖީއެމްއެޗުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗް ތެރޭގައި މައްޔިތުންގެ މޫނު ދެއްކުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހަކު ނިޔާވުމުން މީގެކުރީގައިނަމަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މައްޔިތާގެ މޫނު ދެކިލުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް އަންނަ ކަމަށާއި މިއީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ހޮސްޕިޓަލަށް ޖަމާވާ އާއްމުންނަށް ވެސް ބަލި ފެތުރިދާނެ ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ނެރެފައިވާ ބަޔާން:

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު