އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކިތަންމެ ގިނަ އަޅުކަން ކުރި ނަމަވެސް ކުރި އަޅުކަން ޙިމާޔަތް ނުކޮށްފިނަމަ ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މުފްލިސަކަށްވެދާނެ!: މުފްތީ މެންކް

ކިތަންމެ ގިނަ އަޅުކަން ކުރި ނަމަވެސް ކުރި އަޅުކަން ޙިމާޔަތް ނުކޮށްފިނަމަ ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މުފްލިސަކަށްވެދާނެ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

އަހަރެމެން މިރޯދަމަހުވެސް ވަރަށް ގިނައިން އަޅުކަންކޮށްފީމުއެވެ. އަހަރެމެން އުންމީދުކުރަނީ ވެސް އަދި އަހަރެމެންގެ ދުއާއަކީވެސް އަހަރެމެން ކުރި އަޅުކަން ﷲ ތަޢާލާ ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވަވައި އެކަމަށް ޙައްޤުވެގެންވާ ޘަވާބާއި ދަރުމަ ދެއްވެވުމެވެ. 

ސުވާލަކީ ﷲ ތައާލާ ދެއްވަވާ ޘަވާބުގެ ފައިދާ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބޭނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟ އެއިގެ ތެރެއިން ބޮޑުބައެއް ނުވަތަ އެކުގައި ވެސް އެހެން މީހުންނަށް ދޭން ނުޖެހި ސަލާމަތްވެވޭނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟ މާނައަކީ އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުމުން ބަދަލުދޭން ނުޖެހި ސަލާމަތްވެވޭނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟ 

ރަސޫލް (ޞޢވ)ގެ ޙަދީޘްފުޅުން އެނގެން އޮތް ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މީހުންނަނަކީ ނުވަތަ އެންމެ ބޮޑަށް ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ "މުފްލިސް" އަކީ ނުހަނު ގިނަ ހެޔޮ އަމަލުތަކާއިއެކު މަޙްޝަރަށް ދިއަ ނަމަވެސް އެހެން މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ބަދަލުދީ ހެޔޮ އަމަލުތައް ހުސްވުމުން އެހެން މީހުން ކުރާ ފާފަތައް ތިމާގެ ކޮނޑުގައި އަޅަންޖެހޭ މީހުންނެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ނަރަކައަށް ވަންނަން ޖެހޭނެ މީހުންނެވެ! 

ވީމާ ކުރެވޭ އަޅުކަން ޙިމާޔަތްކުރާށެވެ! މީހުންނަށް ނުބައި ބަސްތައް ބުނުމާއި ދޮގު އިލްޒާމް އެޅުވުމާއި މީހުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އަރައިގަތުން ފަދަ ކަންކަން ނުކުރާށެވެ! ކިތަންމެ ގިނަ އަޅުކަން ކުރި ނަމަވެސް ބަނގުރޫޓުވެފައިވާ މުފްލިސަކަށް ވާންޖެހިދާނެއެވެ! 

- މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


18%
ވ.ރަނގަޅު
18%
ރަނގަޅު
29%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް