އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ޑައެބެޓީސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ޑައެބެޓީސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ނެޝަނަލް ޑައެބެޓީސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފައިވަނީ ހަކުރުބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން އިތުރުވުމާއި މިފަދަ ބަލިމީހުންނަށް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ނުހަނު މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ވާތީ، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި މިއަދު އެސެންޓަރު ހުޅުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑައެބެޓީސް ސެންޓަރުން ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި، ހަކުރުބައްޔާއި ގުޅުންހުރި ޓެސްޓުތައް ހެދުމާއި ރިޕޯޓް ދޫކުރުން އަދި ހަކުރުބަލި ތަހައްމަލް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކެއުން ބަހައްޓާނެ ގޮތާއި މެދު ޑައިޓިޝަނުންގެ ލަފާ ދިނުން ހިމެނޭ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެވުން ބުނެއެވެ.

މި ބަލީގެ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަކީ ރައީސްގެ މެނިފެސްޓޯގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަމަށް ވެސް އައިޖީއެމްއެޗުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު