އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދުލުންބުނާ ބަސްތަކާއިމެދު ސަމާލުވާށެވެ! އެއީ ތިބާގެ ޖަންނަތެވެ! ނުވަތަ ސުވަރުގެއެވެ!: ޝައިޚް ޝާފިޢު

ދުލުންބުނާ ބަސްތަކާއިމެދު ސަމާލުވާށެވެ! އެއީ ތިބާގެ ޖަންނަތެވެ! ނުވަތަ ސުވަރުގެއެވެ!: ޝައިޚް ޝާފިޢު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

فَأَثَابَهُمُ اللَّـهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ – المائدة  85

ދެން އެއުރެން ބުނި ބަސްތަކުގެ ސަބަބުން ޖަޒާއަކަށް، އެތާނގެ ދަށުން ފެންކޯރުތައް ހިނގަހިނގާ ހުންނަ ޖަންނަތު އެއުރެންނަށް ﷲ ދެއްވިއެވެ. އެތާނގައި އެއުރެން ދެމިތިބޭ ޙާލުގައެވެ. އެއީ އިޙްސާންތެރިންގެ ޖަޒާއެވެ. 

وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا– المائدة 85

އަދި އެއުރެން އެހެން ބުނުމުގެ ސަބަބުން އެއުރެންނަށް ލަޢުނަތް ލެއްވިއެވެ. 

ދުލުން ބުނާ ބަހަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެއްޗެކެވެ. ދުލުން ބުނާ ބަހެއްގެ ސަބަބުން ސުވަރުގެ ވަދެވޭ އިރު، ހަމަ ދުލުން ބުނާ ބަހެއްގެ ސަބަބުން ﷲ ގެ ލަޢުނަތް ލިބި ނަރަކައަށް ވަންނަންވެސް ޖެހިދާނެއެވެ.

- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް