އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހިނގާފަ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ނަމާދަށް ދިއުމަށްވުރެ ފައިދާބޮޑު ކަމެއް ހަމަނެތް!

ހިނގާފަ މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ނަމާދަށް ދިއުމަށްވުރެ ފައިދާބޮޑު ކަމެއް ހަމަނެތް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

މިސިކިތުގައި ޖަމާއަތުގައި ކުރެވޭ ނަމާދުތަކަށް ހިނގާފައި މިސްކިތަށްސްދިއުމަށްވުރެ ފަސޭހައިން ކުރެވެންއޮތް، ފައިދާބޮޑުކަމެއް ހަމަ ފެންނާކަށް ނެތެވެ. 

ރަސޫލުﷲ ﷺ ޙަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެ:

(من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجده فرجل تكتب حسنة والأخرى تمحو سيّئة)صححه الألباني. "

މާނައީ: ތިއަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު މިސްކިތަށް ދިއުމަށްޓަކައި ގެއިން ނުކުންނަ ހިނދުން ފެށިގެން އެއް ފިޔަވަޅުން ހެޔޮކަމެއް ލިޔެވި އަނެއް ފިޔަވަޅުން ފާފައެއް ފޮހެދެތެވެ."  

ފަރުޟު ނަމާދަށް މިސްކިތައް ދިއުމަކީ ނަމާދުކުރުމުން ލިބޭ ސަވާބުގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފާފަ ފުހެވި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަވާބު ލިބޭ ކަމެކެވެ. ގޭގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަ ނަމަވެސް ގޭގައި ނަމާދުކުރާ މީހާއަށް ނަމާދަށް މިސްކިތަށް ދިއުމުން ލިބޭ ގިނަ ފައިދާތައް ނުލިބޭކަން ޙަދީޘްފުޅުން އެނގިގެންދެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް