އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެންމެން އޭނާ ދޫކޮށްލިއެވެ! ﷲ ތަޢާލާ އޭނާގެ ބޭނުން ފުއްދަވައިދެއްވެވިއެވެ!: ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދު

އެންމެން އޭނާ ދޫކޮށްލިއެވެ! ﷲ ތަޢާލާ އޭނާގެ ބޭނުން ފުއްދަވައިދެއްވެވިއެވެ!: ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ފަރުޟު ނަމާދުކުރިނަމަވެސް އެހެނިހެން އަޅުކަންކުރަން ކުރިން ސަމާލުކަން ނުދޭ މީހަކު ކުއްލިއަކަށް ސަމާލުކަންދޭން ފެށުމުން މީސްތަކުން އޭނާ އާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. އެބަދަލު އައީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. 

ޖަވާބުގައި އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. "އަހަރެންނަށް މުޞީބާތެއް ޖެހުމުން އެކަމުގެ ވާހަކަ އަހަރެން ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ގާތުގަ ދެއްކީމެވެ. އެއްވެސް މީހަކު އެކަމަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދިނެވެ. ގިނަ މީހުން އަހަރެންގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަންވެސް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. 

ނަމަވެސް އަހަރެން ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ކޮންމެ ސަޖިދައެއްގައި ﷲ ތަޢާލާއަށް ދަންނަވަން ހަމަފެށުމާއިއެކު އަހަރެންނަށް ކުރިމަތިވި އެބޮޑު މުޞީބާތުން އަހަރެން ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވަވައިފިއެވެ." 

އަދިވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. "ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އަހަރެންނަށް ލިބޭހައި ވަގުތެއް ހޭދަކުރާނީ ﷲ ތަޢަލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ޢަމަލުތައް ކުރުމުގައެވެ. ސުންނަތް ނަމާދުތައް ކުރުމާއި ޛިކުރުމުގައެވެ. ﷲ ތަޢާލާ މަތިވެރިކުރުމުގައެވެ." 

މީސްތަކުންނޭވެ! އޭނާ އެހާމަކުރީ އޭނާގެ ތަޖުރިބާއެވެ. ހަޤީޤަތަށް ވިސްނައިފިނަމަ އަހަރެމެން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކަންކަން ހިންމަވައިދެއްވަވަނީ ހަމަ ﷲ ތަޢާލާއެވެ. އެދޭ ކަންކަން ފުއްދަވައި ދެއްވަވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަން ފާހަގަނުކުރެވެނީއެވެ. ފާހަގަނުކުރެވޭތީ ޝުކުރުވެރިވެސް ނުވެވެނީއެވެ. އަހަރެމެންނަށް އޮތީ ﷲ ތައާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާނެ ޢަމަލުތައް ކުރުން ގިނަކުރުމެވެ. އެއިރުން އެމީހަކަށް ﷲ ތަޢާލާ ރަޙްމަތް އިތުރުކުރައްވަވާނެތެވެ. 

ވީމާ ސުންނަތް ނަމާދުތައް ގިނަކުރުމަށާއި ޛިކުރުކުރުން ގިނަކުރުމަށް އަހުރެން ވަޞިއްޔަތްކޮށް ނަޞޭޙަތްތެރިވަމެވެ! 

- ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


26%
ވ.ރަނގަޅު
6%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް