އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ތައުބާވެ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުން ގުޅިފައި މިވަނީ 3 ކަމަކާއިއެވެ. އެއީ ޢިލްމާއި، ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުމާއި އަދި ހިތެވެ.  

2024-07-13 15:51:52
ޚަބަރު

ސުންނަތް ނަމާދުތަކުގެ ތެރެއިން ﷲ ތަޢާލާ އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވަނީ ދަމުނަމާދަށެވެ.

ދަމުނަމާ...

Advertisement