އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

މީސްތަކުންނޭވެ! މިއަދު ބަރަހަނާ މަންޒަރުތައް ބަލަން ކޮންމެހެން ޓީވީއެއް ކޮންޕިޔުޓަރެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އަތުގައި އޮންނަ ފޯނުން ނުބެލޭ މަންޒަރެއް ނެތެވެ. ރޯދައަށް ހުރެ ކ...

2024-03-03 15:16:19
ޚަބަރު

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް އައިސް އަތްފޯރާފަށަށް ގާތްވެފައިވާއިރު ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވާން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވިއްޖެހެއްޔެވެ؟ ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާނެ ގޮތުގައި ރަމަ...

Advertisement