އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

- ދީން -

ކޮންމެ މުސްލިމަކީ ދުނިޔެއާއި އަދި އާޚިރަތް އެދޭ މީހެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގައި އެމީހެއްގެ ބޭނުންތައް ފުދި އުފަލުގައި ދިރިއުޅޭށެވެ. އަދި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަންވެސް ލިބޭށެވެ. މި...

2024-06-17 10:55:16
ޚަބަރު

ދަހިމީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ދުނިޔޭގައި އުޅެނީ ތަނަވަސްކަމުގައެވެ. އެމީހުންގެ ތަނަވަސްކަން ދުނިޔޭގައި ދެމިގެންދަނީ އެމީހުންގެ ދަހިކަމާއި ﷲ ތަޢާލާގެ މަގުގައި ހޭދަނުކުރާކަން ﷲ ތަޢާލާ ދެނެވޮޑިނ...

Advertisement