އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެކްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: ސެމީފައިނަލުގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށަނީ..

އެކްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: ސެމީފައިނަލުގެ މެޗުތައް މިރޭ ފަށަނީ..


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

ޅ. ހިންނަވަރު އެކްސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު 2017 ގެ ސެމީ ފައިނަލު މެޗުތައް މިރޭ ކުޅޭނެއެވެ.

މިރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ 21:30ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ލަންޑަން އެފްސީ އާއި އެފްސީ ފްރެންޑްސް އެވެ. ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި މިރޭ 22:30ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ސްކޯޕިއަން ރިޓަރންސް އާއި އެފްސީ ބޮމްބާރޑްއެވެ.

މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ބުނާ ގޮތުން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ނިމުމުން ކުޅުންތެރިން ގަތުމަށް ޓްރާންސްފަރ ޕީރިއަޑެއްދޭން ޖެހޭ އިރު، ރޭ 23:00 އާއި ހަމައަށް އެ ވަގުތު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. ޓްރާންސްފަރއަށް ހުޅުވާލި ވަގުތުގައި 3 ކުޅުންތެރިއަކު ވަނީ އެހެން ޓީމުތަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ރިވަރސައިޑުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާ 2 ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު މަޢުރޫފާއި އަޙްމަދު އަނީޒް ވަނީ އެފްސީ ފްރެންޑްސްއަށް ބަދަލުވެފައެވެ. އަދި ސްކޯޕިއަން ރިޓަރންސްއަށް ގެނެސްފައިވަނީ މި މުބާރާތުގައި އަދިމިހާތަނަށް ފެނުފައިނުވާ އެހެންނަމަވެސް ހިންނަވަރުގެ ޒުވާން ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ އަމާނީ ޢަބްދުﷲ ޙަސަންއެވެ.


Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މުހައްމަދު އަފްރާޙް