އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނަޖީބް ރައްޒާޤަށް ފެނުނީ ޢަފޫކުރައްވަވާބައި - މީސްތަކުންގެ ހައްޤުތަކަށް ޢަފޫ ނުކުރައްވަވާނެ ބައެއް ނުފެނޭ.

ނަޖީބް ރައްޒާޤަށް ފެނުނީ ޢަފޫކުރައްވަވާބައި - މީސްތަކުންގެ ހައްޤުތަކަށް ޢަފޫ ނުކުރައްވަވާނެ ބައެއް ނުފެނޭ.


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 9 ސިކުންތު

މެލޭސިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާޤް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަހު ރޭ އަޅުކަންކުރާމީހާގެ ފާފަތައް މާތް ﷲ ފުއްސަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަން އެނގިވަޑައިގެންނެވިއިރު ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތަކުން ކުރާ ވައްކަމަށް މާތް ﷲ ޢަފޫ ނުކުރައްވަވާނެ ކަމަށާއި ޖެހޭނީ ހަމަ ބަދަލުދޭން ކަމަށް އާޔަތްތަކާއި ޙަދީޘްފުޅުތައް ހުރިކަން އެނގިވަޑައެއް ނުގަންނަވައެވެ.


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް