އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވީހާ ގިނަ ބައަކު ވޯޓުލާން ނުކުމެ ވޯޓުލުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި!

ވީހާ ގިނަ ބައަކު ވޯޓުލާން ނުކުމެ ވޯޓުލުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

މިއަދު ބާއްވާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވީހައި ގިނަ ބައަކު ނުކުމެ ވޯޓުލުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެއްވެވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ވޯޓުލާން މީހުން ނުކުތުމުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި ނަމަވެސް އެދިވަދައިގަންނަވަނީ ވީހައި ގިނަ ބައަކު ނުކުމެ ވޯޓުލުމަށް ކަމަށެވެ.

މިިންތިޚާބަށްފަހު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރުކަން އަނަސް ޢަބްދުއްސައްތާރު ކާިޔާބުކުރައްވާނީ 60 އިންސައްތައިގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ކަމަށާއި މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށްވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް