އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ގިނަ ބައެއްގެ ސުވާލު: އާބާދީގެ ގިނަބައަކު ވެކްސިން ޖެހުމުންވެސް މިހައި ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަނީ ކީއްވެ؟

ގިނަ ބައެއްގެ ސުވާލު: އާބާދީގެ ގިނަބައަކު ވެކްސިން ޖެހުމުންވެސް މިހައި ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވަނީ ކީއްވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

އެޗްޕީއޭގެ މިއަދުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަދުގެ ނިޔަލަށް 296،529 މީހުން ވަނީ ކޮރޯނާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހައިފައެވެ. އާބާދީއަށް ބަލައިފިނަމަ އެއީ 75 އިންސައްތަކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. 101،346 މީހުން ވަނީ ވެކްސިންގެ 2 ވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އެއީ އާބާދީގެ 25 އިންސައްތަ ކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. 

މިއަދު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދަކީ ވެސް ރެކޯޑް ޢަދަދެކެވެ. 465 އެވެ. 500 އާއި އަރައިހަަމކުރަނީއެވެ! 

ގިނަބައެއްގެ ސުވާލަކީ މިވަނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ މިހައިގިނަބައަކު ވެކްސިން ޖެހުމުންވެސް މިހައި ގިނަ ބައަކު ޕޮޒިޓިވްމިވަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޙައްލަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ 

"މިވާގޮތެއް އެނގެން ބޭނުން! ޙައްލުކުރަން ވިސްނަނީ ކޮންގޮތަކަށްކަންވެސް އެނގެން ބޭނުން! ބަލިފައަކީ ކޮބައިކަންވެސް އެނގެން ބޭނުން!" ކަމަށް ބުނާ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ. 

ގިނަބައަކު ދެކޭގޮތުގައި މުސްލިމުން ކަމުގައިވާއިރު ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ވާގިއެދެން ކުރާ ކަންކަން އިތުރުކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. ބޭސްކެއިނަމަވެސް ވެކްސިން ޖެހިނަމަވެސް ޝިފާ ލިބުމާއި ބަލިމަޑުކަން ފިލައިދިއުމާއި ސަލާމަތްކަން ލިބުންވަނީ ﷲ ތަޢާލާ ދެއްވެވުމުންކަން ޤަބޫލުކުރަން އެބަޖެހެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


11%
ވ.ރަނގަޅު
3%
ރަނގަޅު
37%
އޯކޭ
48%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް