އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވީޑިއޯ: މިވީޑިއޯ ބަލާފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް ބަލާށެވެ! މިފަދައިން މަރުވެއްޖެ މީހަކަށް ސުވަރުގެ ޔަޤީން! އިން ޝާ ﷲ

ވީޑިއޯ: މިވީޑިއޯ ބަލާފައިވީނަމަވެސް އަދިވެސް ބަލާށެވެ! މިފަދައިން މަރުވެއްޖެ މީހަކަށް ސުވަރުގެ ޔަޤީން! އިން ޝާ ﷲ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ޚަބަރުގައިވާ ޓްވީޓުގައިވާ ވީޑިއޯއަކީ ކުރިން ފެނިފައިވާ ވީޑިއޯއަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ބަލާފައިވީނަމަވެސް މަރު ހަނދާންކުރަންވެސް މިވީޑިއޯ ގިނަގިނައިން ބަލާށެވެ! އަދި މިފަދައިން މަރުވުމަށްވެސް އެދޭށެވެ! 

ޢިލްމުވެރިޔާ އެ އަވަހާރަވަނީ ޝަހާދަތުގެ މަތީގައެވެ. ޙަދީޘްފުޅުގައިވަނީ އެފަދައިން މަރުވާ މީހަކަށް ސުވަރުގެ ދެއްވަވާނެ ކަމަށެވެ. ގެ މަތީގައި މަރުގެންދެވުން އެދި ދުޢާކޮށް އެފަދައިން މަރުގެންދަވާ މީހަކު ކަމުގައިވުމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ! 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
29%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް