އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިސްކިތްތަކަށް އަރާ މީހުން ނަމާދަށް ތިބޭއިރު ފޮޓޯ ނަގާ މީހެއް ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކޮށްފި!

މިސްކިތްތަކަށް އަރާ މީހުން ނަމާދަށް ތިބޭއިރު ފޮޓޯ ނަގާ މީހެއް ފުލުހުންނާ ޙަވާލުކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

މިސްކިތްތަކަށް އަރައި މީހުން ނަމާދަށްތިބޭއިރު އެމީހުންގެ ފޮޓޯނަގާ މީހަކު ފުލުހުންނާއި ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. 

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި މިއަދުގެ ޢަޞްރުނަމާދަށް ތިބި މީހުން ފޮޓޯނެގި މީހަކީ ކާކުކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ އަތުގައި ފޮޓޯނެގުން ހުއްދަވާ މީޑިއާ ކާޑެއް ފަދަ އެއްޗެއް އޮތްކަން އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ފުލުހުންވަނީ ޢާންމުން އޭނާ އާއި އެވަގުތު ސުވާލުނުކުރަން އެދިފައެވެ. މިސްކިތުގެ އަހުލުވެރިން ޤަބޫލުކުރީ މިއީ ފިތުނައެއް އުފައްދަން ކުރި ނުވަތަ ކުރުވި ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

ޙާލަތުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ނަގާމީހުންނާއި އިދާރާތައް ގިނަވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

މިއަދުނޫހަށްވަނީ ފޮޓޯ ނެގި މީހާގެ ފޮޓޯ ލިބިފައެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވަން މިގެންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








އަބްދުއްލަތީފް