އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހަނިމާދޫ އަށް ނުރައްކާ!: އިންޑިއާއިން އައިސް ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ޢާއިލާގެ ބައަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ!

ހަނިމާދޫ އަށް ނުރައްކާ!: އިންޑިއާއިން އައިސް ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ޢާއިލާގެ ބައަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ހދ. ހަނިމާދޫ ގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ޢާއިލާއެއްގެ ތިން މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށާއި އެ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނީ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ހަމަކޮށް ނެގި ރިލީޒް ސާމްޕަލުން ކަމަށް ތިލަދުން.ކޮމް އިން ބުނެފިއެވެ. 

މިފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައި މިވަނީ އިންޑިޢާގައި ފެތުރިފައިވާ ކޮރޯނާގެ ނުރައްކައުތެރި ވައްތަރުތައް ރާއްޖެ އެތެރެވެދާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މީޑިއާތަކުން ފައުޅުކުރަމުންދާ ވަގުތެއްގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


21%
ވ.ރަނގަޅު
6%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު