އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެކަނިހުރެ ފަތިސްނަމާދުކުރަން ނަމަވެސް މިސްކިތަށްދާން ނުކުމެއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގައި ގިނަ ވައްތަރުގެ ވޭރިއަންޓް މާބޮޑަށް ރުޅިގަދަވަނީ!

އެކަނިހުރެ ފަތިސްނަމާދުކުރަން ނަމަވެސް މިސްކިތަށްދާން ނުކުމެއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގައި ގިނަ ވައްތަރުގެ ވޭރިއަންޓް މާބޮޑަށް ރުޅިގަދަވަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

މާލެ ސިޓީގައި ފަތިސްނަމާދަށް މިސްކިތަށް ދާ މީހުންނަށްވުރެ އަބަދުވެސް ކަސްރަތުކުރަން ނުކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު ގިނައެވެ. ސަބަބަކީ އަންހެނުން ގޭގައި ނަމާދުކުރާތީކަމަށްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. 

މިހާރު މިވަނީ ފަތިހު 4 ން ހެނދުނު 8 އަށް އެކަނި ނުކުމެ ކަސްރަތުކުރަން ކޮރޯނާ ރުހިފައެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ އެވަގުތުގައި ކުރަން ޖެހޭ ފަތިސްނަމާދު އެކަނިހުރެ ކުރަން ނަމަވެސް މިސްކިތަށްދާކަށް ކޮރޯނާ ނުރުހުނެވެ. 

މިކަންވެސް ވެފައި މިއޮތީ ހަމަ ޢީދު ދުވަހު ކަންތައް ވީގޮތަށެވެ. ކޮރޯނާ ނުރުހިގެން ޢީދު ނަމާދު ނުކުރެވިފައި ކޮރޯނާ ތަރުޙީބުދޭތީ އިބްރާހީމީ މިސްކިތް ކައިރިއަށް އެއްވެވުނު ގޮތަށެވެ.  

މާލޭގެ ގެދޮރުގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ފަތިސްނަމާދަކީ ގިނަ ގެތަކުގައި ކުރަން އެންމެ ދަތި އުނދަގޫ ނަމާދެވެ. އެއީ އެންމެންހެން ނިދާފައި ތިބޭ ވަގުތަކަށް ވުމުން ދުވާލު މީހުން ހޭލައިތިބޭއިރު ސަޖިދަ ޖަހާލަން ލިބޭވަރުގެ ތަންކޮޅެއްވެސް ފަތިހު ލިބުން އުނދަގޫކަމުންކަން ގިނަ ބައަކު ފާހަގަކުރެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު