އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދިރާގު ރޯދަ ޑޭޓާ ބަންޑަލް އިން ލިބުނު ފައިސާގެ ދިހަޕަސަންޓް މޯލްޑިވިއަން ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ދިރާގު ރޯދަ ޑޭޓާ ބަންޑަލް އިން ލިބުނު ފައިސާގެ ދިހަޕަސަންޓް މޯލްޑިވިއަން ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

ދިރާގުން މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހާއި ފިތްރު ޢީދަށް ޚާއްސަކޮސްގެން ތައާރަފުކުރި ޚާއްސަ ޑޭޓާ ބަންޑަލްތައް ކަސްޓަމަރުން އެކްޓިވޭޓް ކުރައްވައިގެން ލިބުނު ފައިސާގެ %10 މޯލްޑިވިއަން ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީއަށް މިއަދު ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން މި އަހަރުގެ މި ޑޭޓާ ބަންޑަލް ތަކުން ލިބުނު 313,235 ރުފިޔާ ވަނީ މިއަދު ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި މޯލްޑިވިއަން ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިއެވެ. 

މޯލްޑިވިއަން ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީގެ ޗެއަރޕަރސަން ޖީހާން ސަލީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި "ދިރާގަކީ ދިވެހި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ކުރިންސުރެ ވެސް އެހީތެރިވަމުން އަންނަ އެއް ކުންފުނި. އަދި ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ތަކުގެތެރޭ ދިރާގުގެ ފަރާތުން އެކި ގޮތްގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު އެހީތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ގުނަ ފައިދާއާއި ކުރިއެރުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ލިބިފައި. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕޭޝަންޓުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ދިރާގަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ދިރާގުން ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައިވެސް އެކި ޖަމިއްޔާތައް ދިރާގު ރޯދަ ޑޭޓާ ބަންޑަލްތަކުން ލިބުނު ފައިސާގެ %10 ހަދިޔާ ކޮށްފައިއެވެ. ގޮތުން ޓައިނީ ހަރޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަދި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕަސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީސް (އެމްއޭޕީޑީ) ހިމެނެއެވެ.

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު