އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހަންގަނޑު ރީތިކޮށްލައި ޒުވާންކަން ގެނެސްދޭނެ، ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ކްރީމެއް!

ހަންގަނޑު ރީތިކޮށްލައި ޒުވާންކަން ގެނެސްދޭނެ، ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ކްރީމެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ސައިސަމުސާ ބޭކިންގ ސޮޑާ

3 ސަިސަމުސާ އަސްލު ކާށިތެޔޮ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: 

ޖޯޑެއްގެ ތެރެއަށް ބޭކިންސޮޑާ ފުރޭންޏަކުން ފުރާނައިލާށެވެ. އެއިގެ ތެރެއަށް ކާށިތެޔޮފޮދު އަޅައި ކްރީމްއަށްވަންދެން ގަށާށެވެ. ކްރީމަށްވުމުން ކުޑަ ފުޅިއެއްފަދަ އަޅައިލާށެވެ. 

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް: 

އުނގުޅަށް ބޭނުން ތަންތަން ސާފު ފޮތިކޮޅަކުން ފުހެލާށެވެ! ޗްރީމްކޮޅެއް ލުމަށްފަހު އިނގިލި 3 މިނިޓްވަންދެން އެތަނެއްގައި މަސާޖްކުރާށެވެ! ރަނގަޅަށް އެތެރެއަށް ވަނުމުން އިރުކޮޅަކު ބެހެއްޓުމަށްފަހު ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ "ފޭޝަލް ކްލީނަރ" ލައި ސާފުފެން ފޮދަކުން ދޮވެލާށެވެ. 

ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން އޮށަޅަ އާއި ބިހިތަކާއި ބޭކާރު މާކްތައް ފިލަން ފަށާނެއެވެ. ރޫފިލައި ހަންގަނޑަށް ޒުވާންކަން ގެނެސްދޭނެއެވެ. ނިކަން ތަޖުރިބާ ކޮށްލަބަލާށެވެ!

ލޮލާއި ކައިރީގައި ނުއުނގުޅާތި!

- ފަޒީގެ ތަޖުރިބާއިން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


17%
ވ.ރަނގަޅު
5%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
48%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު