އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮވިޑުގެ ޑެލްޓާ ވައިރަންޓުން ސަލާމަތްވާނެ ބާރު މިހާރު ހޯދިފައިވާ ވެކްސިންތަކަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ!: ދިރާސާ

ކޮވިޑުގެ ޑެލްޓާ ވައިރަންޓުން ސަލާމަތްވާނެ ބާރު މިހާރު ހޯދިފައިވާ ވެކްސިންތަކަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ!: ދިރާސާ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ކޮވިޑުގެ ޑެލްޓާ ވައިރަންޓުން ސަލާމަތްވާނެ ބާރު މިހާރު ހޯދިފައިވާ ވެކްސިންތަކަށް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އޮސްޓްރްރޭލިޔާގެ ސައިންސްވެރިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެހެންކަމުން ވެކްސިން ޖަހައިގެން ތިބި މީހުންވެސް ބަލިން ދިފާޢުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. 

މިކަމުން އެނގިގެންދަނީ ޑެލްޓާ ވައިރަންޓުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ މިންވަރުކަން ފާހަގަކުރެއެވެ. 

ރާއްޖޭގައި އެންމެފަހުން ވެސް ކޮވިޑުގެ ޙާލަތު ނުރއްކައުތެރިވެގެންދިއައީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ކަރަންޓީނުގައި ނުތިބެ ހުޅުމާލޭ މަގުތަކުގައި އުޅުމުންކަން ނޫސްތަކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
16%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު