އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖެއިން މިހާރު ޢުމްރާއަށް ދެވޭނެ!

ރާއްޖެއިން މިހާރު ޢުމްރާއަށް ދެވޭނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 16 ސިކުންތު

ސައުދިޢަރަބިޔާއިން އިން އިއްޔެ ޢާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނާ ގޮތުން ރާއްޖެއިން މިހާރު ޢުމްރާއަށް ދެވޭނެއެވެ. ސައުދިޢަރަބިޔާއަށް ދިއުން މަނާކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޜާއްޖެ ނުހިމެނޭތީއެވެ. 

ސައުދިޢަރަބިޔާއިން ބުނެފައިވަނީ ޢުމުރާއަށްދާ 20000 މީހުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔާނެ ކަމަށެވެ. 

މިއަދުނޫހަށް މައުލޫމާތުލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ޙައްޖު، ޢުމުރާ ބައެއް ގްރޫޕްތަކުން ވަނީ މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް ވަރަށް ކުރިންސުރެ އެދި މިނިސްޓްރީގައި ފައިސާވެސް ޑިޕޮޒިޓްކޮށްފައެވެ. 

"އަޅުގަނޑުމެން މިތިބެނީ ހުއްދަ ދެއްވާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގަ، މިނިސްޓްރީއަށް ފައިސާވެސް ދައްކައިގެން ތިބޭތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ." ޢުމްރާ ގްރޫޕަކުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

Currently, the countries facing the travel ban are India, Pakistan, Indonesia, Egypt, Turkey, Argentina, Brazil, South Africa, United Arab Emirates, Ethiopia, Vietnam, Afghanistan and Lebanon.

The ban has been prompted by the continued surge in cases of coronavirus and its variants in these countries.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
17%
ރަނގަޅު
23%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ