އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތުރުކީގެ ރައީސް އުރްދުޤާން ޤުރްއާން ކިޔަވާވިދާޅުވާ އަޑު އިވުމުން ގިނަބައަކަށް ޙައިރާންކަން- "ވަރަށް ފުރިހަމަ"

ތުރުކީގެ ރައީސް އުރްދުޤާން ޤުރްއާން ކިޔަވާވިދާޅުވާ އަޑު އިވުމުން ގިނަބައަކަށް ޙައިރާންކަން- "ވަރަށް ފުރިހަމަ"


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

ލިޔުމުގައިވާ ވީޑިއޯއަކީ މިހާރުވެސް އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުން ޝެއާކޮށްފައިވާ އަދި ޝެއާކުރަމުންގެންދާ ވީޑިއޯއެކެވެ. ގިނަބައަކު ބުނަނީ މިއިން ޒަމާނަކު، އިސްލާމީ ވެރިއެއްގެ އަޑުފުޅުން މިހައި ފުރިހަމައަށް ޤުރްއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވާ އަޑު އިވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. 

އަޑުއައްސަވާލައްވާ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


27%
ވ.ރަނގަޅު
3%
ރަނގަޅު
43%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް