އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ލަންކާއަތުން ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމު ކުރި ހޯދައި ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އުންމީދު އާކޮށްފި

ލަންކާއަތުން ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމު ކުރި ހޯދައި ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އުންމީދު އާކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ސާފުޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗް 1 ލަނޑު 0 ލަނޑުން ރާއްޖެ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މެޗްގައި ލަނޑުޖަހާނެ ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ދިވެހި ޓީމަށް ލިބުނު ނަމަވެސް ޖެހުނު ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ޢަލީ އަޝްފާޤްއެވެ. 

މިނަތީޖާއަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަހަމަޖެހުމެކެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އުންމީދު މިވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 

ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ދެމުން ގެންދިއަ ސަޕޯޓް ވަރަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް