އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފުރަތަމަ ހާފް: ފަހަތުން އަރާ ލަނޑުޖެހޭނެކަން ދިވެހި ޓީމުން ދައްކައިދީފި- މެޗް ބައްލަވަމުންވެސް ދުޢާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ!

ފުރަތަމަ ހާފް: ފަހަތުން އަރާ ލަނޑުޖެހޭނެކަން ދިވެހި ޓީމުން ދައްކައިދީފި- މެޗް ބައްލަވަމުންވެސް ދުޢާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

ގަލޮޅުދަނޑުގަ މިހާރު ކުޅެމުންދާ އުރީދޫ ސާފްޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ އާ އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ އިންޑިއާއިންނެވެ. ނަމަވެސް ދާދިކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފަހަތުން އަރައި ދިވެހި ޤައުމީ ޓީމް ވަނީ ލަނޑު ޖަހައިފައެވެ. 

އެލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޢަލީ އަޝްފާޤެވެ. 

މިހާރުވަނީ ދެވަނަ ހާފްގެ ކުޅުން ފަށައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ