އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗްތައް ކްލަބް މެޓްރިކްސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗްތައް ކްލަބް މެޓްރިކްސް ކާމިޔާބުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޫނަމަންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު 2 މެޗްވެސް ކްލަބް މެޓްރިކްސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. 

ފުރަތަމަ މެޗްގައި ޔުނައިޓެޑް ޔުނިޓީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ބައްދަލުކޮށް މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ 19/43 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މެޗްގެ ކްއީން އޮފް ދަ މެޗްގެ މަޤާމް ހޯދީ ކްލަބް މެޓްރިކްސްގެ ޢާއިޝަތު ދޫމާ އާދަމްއެވެ. 

ދެވަނަ މެޗްގައި ސްކައިލާރކްސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ބައްދަލުކޮށް މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ7/55 ޕޮއިންޓުންނެވެ. އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމްހޯދީ ކްލަބް މެޓްރިކްސްގެ އިބްރާހީމް އިޔާޒް އެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ