އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޫނަމަންޓްގެ ސެމީފައިނަލްގެ 2 މެޗް ކޭވައިއާރުސީ އާ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޫނަމަންޓްގެ ސެމީފައިނަލްގެ 2 މެޗް ކޭވައިއާރުސީ އާ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޫނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު 2 މެޗް ކޭވައިއާރުސީ އާ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. 

ސެމީ ފައިނަލްގައި ކްލަބް ޝައިނިންގ ސްޓާރ އާއި ބައްދަލުކޮށް ކުޅުދުއްފުށި ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ކޭވައިއާރުސީ) އިން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 37/46 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މެޗުގެ ކްޔީން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ޔޫތު އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ކޭވައިއާރުސީ) ގެ އީމ ޢަބްދުއްސައްތާރުއެވެ. 

ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ. މިމެޗް 37/ 64 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއެވެ. މެޗުގެ ކްޔީން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ޖީކޭއެސް ޑސަނަޔަކައެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ