އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދިހަދުވަހަށް މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެބޮޑު ނައިޓް މާކެޓް މިރޭ ހުޅުވަނީ

ދިހަދުވަހަށް މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެބޮޑު ނައިޓް މާކެޓް މިރޭ ހުޅުވަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

މިއަދުންފެށިގެން ދިހަދުވަހަށް މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެ ބޮޑު ނައިޓް މާކެޓް މިރޭ ހުޅުވާނެއެވެ.

މިރޭގެ 8:00 ގައި ފަށާ ނައިޓް މާކެޓް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ރަސްފަނު ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 4:00 އިން މެންދަރު 12:00 އަށެވެ. މި ނައިޓް މާކެޓްގައި 200 އަށްވުރެ ގިނަ މޭޒު ހުންނާނެކަމަށް މައުލޫމާތުވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި ނައިޓް މާކެޓް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތަކީ ޕްރިޒަމް ހޯލްޑިންސް އެލްއެލްޕީއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
40%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު