އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުން ފުރޭނީ ހަތްދިހަ ދެގަޑިއިރު ނުވާ ޕީސީއާރު ނެގަޓިވް ނަތީޖާއެއް އޮވެގެން: އެޗްޕީއޭ

މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެ ސަރަހައްދުން ފުރޭނީ ހަތްދިހަ ދެގަޑިއިރު ނުވާ ޕީސީއާރު ނެގަޓިވް ނަތީޖާއެއް އޮވެގެން: އެޗްޕީއޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރެވޭނީ ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަކުރިތާ 14 ދުވަސްވެފައިވާނަމަ މާލެ ސަރަހައްދުން ފުރޭނީ 72 ގަޑިއިއރު ނުވާ ޕީސީއާރު ނެގަޓިވް ނަތީޖާއެއް އޮވެގެން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ. 

ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ފުރިހަމަ ނުކުރާނަމަ 14 ދުވަހު ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަން ޖެހެއެވެ.  

އެޗްޕީއޭއިން ދާދި ދެންމެ އެކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާއިރު މާދަމާ ހެނދުނުގެ ފްލައިޓްތަކުން ދަތުރުކުރަން ގިނަބައަކު ތިބީ ޓިކެޓްނަގައިގެންނެވެ. 

ގުޅުންހުރި އިއުލާނު: 

https://covid19.health.gov.mv/wp-content/

 

 

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


11%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު