އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އޮމިކްރޮންއަށް ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ، މާފުށި އަދި ކުޑަހުވަދޫން! އެއްވެސް މީހަކު އަދި ސީރިއަސްއެއް ނޫން!

އޮމިކްރޮންއަށް ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ، މާފުށި އަދި ކުޑަހުވަދޫން! އެއްވެސް މީހަކު އަދި ސީރިއަސްއެއް ނޫން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

އޮމިކްރޮންއަށް ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ މާލެ ސިޓީން 4، މާފުށިން 3 އަދި ކުޑަހުވަދޫން އެކަކު ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ޑރ. ނަޒްލާ މިއަދު ވިދާޅުވީ އޮމިކްރޮންއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުރައްކާ ޙާލަތަށް ހިނގައިދާނެ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު އަދި މިހައިތަނަށް ސީރިއަސްވެފައިވާކަން އެނގިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
40%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
20%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް