އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ އަޅާ މީހުންގެ ވެރި ރައްބާ ދެމެދުގައިވާ މަތިވެރި އަޅުކަމެއް! އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާނަމަ ﷲގެ ކޯފާ ޙައްޤުވެދާނެ!

މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ އަޅާ މީހުންގެ ވެރި ރައްބާ ދެމެދުގައިވާ މަތިވެރި އަޅުކަމެއް! އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާނަމަ ﷲގެ ކޯފާ ޙައްޤުވެދާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

މޫނު ބުރުގާ ނާޅާ މީހަކަށް ފަހަރެއްގައި އެއީ ހަމަ އާދައިގެ ފޮތިކޮޅެކެވެ. އެހެނަސް އަޅާ އުޚުތުންނަށް އެއީ އެމީހުންގެ އީމާނާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އެއީ އެ މީހުންނާ އެ މީހުންގެ ވެރި ރައްބާ ދެމެދުގައިވާ މަތިވެރި އަޅުކަމެކެވެ. އެކަމަށް ހުރަސް ނާޅާށެވެ. ﷲގެ ކޯފާ ޙައްޤުވެދާނެއެވެ.

- މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ 

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް