އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކާމިޔާބީއަކީ ނަމާދު އޭގެ ވަގުތުކުރުމެވެ! ފިރިހެނަކުވިއްޔާ ޖަމާޢަތުގަ ކުރުމެވެ!: ޝައިޚް ޝަފީޢު

ކާމިޔާބީއަކީ ނަމާދު އޭގެ ވަގުތުކުރުމެވެ! ފިރިހެނަކުވިއްޔާ ޖަމާޢަތުގަ ކުރުމެވެ!: ޝައިޚް ޝަފީޢު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

ޙަރާމް ގޮތުގައި ލައްޒަތާއި އުފާ ޙާސިލުކުރާ މީހުންނަށް އެ އުފަލާއި ލައްޒަތަކީ ވަގުތީ އެއްޗެކެވެ. އެއީ އެ ވަގުތުކޮޅު ނިމުމުން އޭގެ ތާސީރު ނިމި ހިނގައިދާ ކަމެކެވެ. ދެން އަނެއްކާ ވެސް އޭނާ ދިމާކުރާނީ އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ ކަމެއް ކުރުމަށެވެ. ކުރީން އޭނާ ކުރި ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް، އަދި އެއަށް ވުރެ ވެސް އެތައް ގިޔަރެއް މަތިން އެ ކަން ކުރުމަށެވެ. އެކަމުގައި އެއްވެސް ހައްދެއް ނުވެއެވެ. ހިތްހަމަޖެހޭނޭ ހިސާބެއް، އަދި މިންވަރެއް ނެތެވެ. އޭނާއަކީ ވަލުޖަނަވާރެއް ފަދަ މީހެކެވެ. 

އެހެނީ، އިންސާނާއަށް ވަނީ މާތް ﷲ ޙަލާލުކުރެއްވި މަގަމަގުން އޭނާގެ ޖިންސީ ޣަރީޒާ ފުއްދުމެވެ. ކައިވެނީގެ ޠާހިރު ގުޅުމުން އެ ކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމެވެ. އެފަދައިން މާތް ﷲ އަންގަވައިފައިވާ އިމުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ މީހަކު ހުންނާނީ އުފަލުގައެވެ. ހިތްހަމަޖެހުމުގައެވެ. އިންސާނުންނާ ޖަނަވާރުން ވަކިވާ އެއް ހިސާބަކީ ވެސް މިއީއެވެ. 

މާތް ﷲގެ ދީނުގެ ތަޢުލީމާތު ދޫކޮށް ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އުޅެގަތުމުން އިންސާނާއަށް އޮތީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ވެސް ގެއްލުމެވެ. ހިތްދަތިކަމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް