އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރާލާފައި އޮތް އަންހެނަކު ފެނިއްޖެ!

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރާލާފައި އޮތް އަންހެނަކު ފެނިއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރެއިން ވަޅިން ހަމަލާދީ އަންހެނަކު މަރާލާފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މާލޭގެ ގެއެއްގައި ޒަހަމުތަކަކާއެކު އަންހެނަކު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި ފުލުހުން ދަނީ ސީން ގައި ހަރަކާތްތެރިވާމުން ކަމަށެވެ. 

މި މައްސަލާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު އަންނަނީ...

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު