އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބަހުސްކުރުމެއް ނެތް!: މަރަށް މަރުހިފުމަކީ މާތް ﷲގެ އަމުރުފުޅެއްކަން އެނގުމުން މޫމިނުންނަށް ފުދޭނެ! ނުކިޔަމަންތެރިއެއް ނުވާނެ!: ޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ

ބަހުސްކުރުމެއް ނެތް!: މަރަށް މަރުހިފުމަކީ މާތް ﷲގެ އަމުރުފުޅެއްކަން އެނގުމުން މޫމިނުންނަށް ފުދޭނެ! ނުކިޔަމަންތެރިއެއް ނުވާނެ!: ޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

"ތި ކުރަނީ ކޮން ބޭކާރު ބަހުސެއްތޯއެވެ؟ މަރަށް މަރުހިފުމުން މީހުން މެރުމުގެ ކުށް މަދުވޭތޯ އެއީ ބަހުސު ކުރާން ޖެހޭ ވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. މަރަށް މަރުހިފުމަކީ މާތް ﷲގެ އަމުރުފުޅެއް ކަން އެނގުމުން މޫމިނުންނަށް ފުދޭނެއެވެ. ނުކިޔަމަންތެރިއެއް ނުވާނެއެވެ. ބަހުސެއް ނުކުރާނެއެވެ. ބަހުސް ކުރާ ހިސާބަށް މީހަކު ގޮއްސިއްޔާ ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ އަލުން ކިޔައިގެން އެ މީހަކު އެނބުރި އިސްލާމްވުން ނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ."

- ޝައިޚް ޝަފީޢު ޢަބްދުﷲ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު