އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފުލުހުން ބުނަނީ އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ މައްސަލަ މިމަހުގެ ފަނަރަ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފުލުހުން އަންނަނީ ބަލަމުން ކަމަށް!

ފުލުހުން ބުނަނީ އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ މައްސަލަ މިމަހުގެ ފަނަރަ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފުލުހުން އަންނަނީ ބަލަމުން ކަމަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތާއި ގުޅުން ހުންނަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ފުލުހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދެއެވެ. ނޫސްވެރިން ލިޔުމެއް ލިޔެފިނަމަ، ވީޑިއޯއެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ ކަރާމާތާއި ބެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނުގައި ހުންނަ މާއްދާތައް ކިޔައިދީ ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތް ހިފެހެއްޓުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެއެވެ. 

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި އަނިޔާ ލިބިގެން އެއުޅޭ މީހާގެ މައްސަލަ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމުން މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތާއި މިހައި ބޮޑަށް ގުޅުން ހުންނަ މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާއިރު އަނިޔާކުރި މީހާ ވީއްލިފައި ހުރުމަކީ ގިނަ ބައަކު ރުޅި ގަދަވާ ސަބަބެކެވެ. 

އެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވީ: 

"ކޮންމެ ބަޔަކުވެސް ރުޅި ގަދަވާނެ އެބައެއްގެ ދަރިއަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރަންޏާ! އެ ރުޅި ހަމަ ޙައްގު! ނަމަވެސް ބޭފުޅުންނޭ އަމިއްލަ އަމިއްލައަށް އަތުން އިންސާފު ގާއިމްކުރަން ނުކުތުމަކީ ވ ބޮޑު ނުބައެއް ހިނގައިފާނެކަމަކަށްވާތީވެ އެކަމާ ދުރުހެލިވެލައްވާ! ﷲ ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! އާމީން." މިފަދައިންނެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް