އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބަސްދަތުރުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެންމެން ޓެރެފިކް ޤަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ސީޕީ ޙަމީދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ބަސްދަތުރުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެންމެން ޓެރެފިކް ޤަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ސީޕީ ޙަމީދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

މާލޭގައި ބަސްދަތުރުތައް ފެށުމާއި ގުޅިގެން ބަސްދަތުރުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެންމެން ޓެރެފިކް ޤަވާއިޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަން ސީޕީ ޙަމީދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޙަމީދު ވަނީ ބަހުގައި ދަތުރުކުރައްވައި މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތްކަންހުރި، ފައިދާކުރާނެ ޚިދުމަތެއްކަމާއި ފުލުހުންގެ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް