އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުރީދޫ އިން މޫލީ މެދުވެރިކޮށް އައިފޯން 14 ޕްރީއޯޑަރ އަށް ހުޅުވާލައިފި!

އުރީދޫ އިން މޫލީ މެދުވެރިކޮށް އައިފޯން 14 ޕްރީއޯޑަރ އަށް ހުޅުވާލައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 59 ސިކުންތު

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން، އެޕަލްގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިއެކު އުފައްދައިފާވައި އައިފޯން ލައިންއަޕް - އައިފޯން 14 ޕްރޯ އާއި އައިފޯން 14 ޕްރޯ މެކްސް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ޕްރީ އޯޑަރއަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނެފައިވަނީ 16 ސެޕްޓެންބަރު 2022 އިން ފެށިގެން އައިފޯން ގެ ދެ މޮޑެލް އަށްވެސް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕްރީ އޯޑަރ ކަސްޓަމަރުންނަށް، އޯޑަރ ކުރެއްވި އައިފޯން 14 ޕްރޯ އާއި އައިފޯން 14 ޕްރޯ މެކްސް 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 އިން ފެށިގެން ލިބެމުންދާނެއެވެ.

އަގުގެ ތަފްސީލާއި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް އަދި ޕްރީއޯޑަރ ކޮށްލުމަށް  http://ore.do/iphoneޒިޔާރާތްކޮށްލައްވާށެވެ. 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު