އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ އުރީދޫ ސްޓެމް ފެއަރ ފަށައިފި

ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ އުރީދޫ ސްޓެމް ފެއަރ ފަށައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ސްޓެމް ފެއަރ މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މި ފެއާގައި ތަފާތު ހަތް ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ތިން ކެޓަގަރީއެއް ކަމަށްވާ ނޮވިސް، ޖޫނިއާ، އަދި ސީނިއާއެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މި ފެއާ މިއަދު އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހޯލުގައި ފެށިފައިވާއިރު، މި ފެއާ 4 މާޗް 2023 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރޭގައި އަލް މަދްރަސަތުލް އަރަބިއްޔާތުލް އިސްލާމިއްޔާ، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް، ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް، މަޖީދީއްޔާ ސްކޫލާއި ކަލާފާނު ސްކޫލް ހިމެނެއެވެ.

މި ފެއާގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ މި ހަރަކާތުގައި ދައްކާލާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ފަނޑިޔާރުންގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރުމަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުން އޮންނާނީ 2023 މާރިޗު 3 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 10 އަށެވެ. މި ފެއާ އާންމުންނަށް ބަލާލުމަށް ހުޅުވާލާނީ 2023 މާރިޗު 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10 އިން ހަވީރު 4 އަށެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން، އައިޝަތު އަލީ ވަނީ މި ހަރަކާތަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަން ފާޅުކުރައްވައި، އެސްޓީއެމް ތައުލީމާއި ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުއްވާފައެވެ. “ޑިޖިޓަލް ދުނިޔޭގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އުރީދޫ އެސްޓީއެމް ފެއާއަކީ އެސްޓީއެމް ތައުލީމު ކުރިއެރުވުމަށާއި މި ދާއިރާތަކުން ކެރިއަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަރިވަރުންނަށް އިންސްޕަޔަރ ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މޮޅު މަސައްކަތެއް،”.

އުރީދޫ އެސްޓީއެމް ފެއާގެ މަގުސަދަކީ އެސްޓީއެމް ދާއިރާތަކުން ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމާއި، ހަގީގީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ސައިންސް، ޓެކްނޮލޮޖީ، އިންޖިނިއަރިން، އަދި ހިސާބު ބޭނުންކުރުން ކުރިއެރުވުމާއި، އެސްޓީއެމް މާއްދާތައް ތަޖުރިބާ ކުރުމަށް ތައުލީމީ އަދި ބާރުއަޅާ ތަޖުރިބާއެކެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް